bannery_web_Topsafe_HU1 bannery_web_Topsafe_HU2 bannery_web_Topsafe_HU3 bannery_web_Topsafe_HU4 bannery_web_Topsafe_HU5 bannery_web_Topsafe_HU6

Válaszok a gyakran feltett kérdésekre

AZ ÚJ ÉPÜLETEK TÖBBSÉGÉNEK LAPOS TETŐIN MIÉRT TALÁLHATUNK KIKÖTŐSZEMEKET VAGY ROZSDAMENTES KÖTELEKET?

A tetőkre szerelendő kikötési pontok és berendezések tervezése és kivitelezése az új szabályozás alapján történik, amit az európai jogharmonizáció keretében vettünk át jogszabályinkban. Az akár különálló, akár rozsdamentes kötelekkel összekötött kötélrögzítők a tetőn dolgozó személyek magasból való zuhanás elleni védelmét szolgálják. A biztonság területén főleg a 309/2006. sz. törvény hozott lényeges változást, amely az építmények biztonságáért részben az építtetőt teszi felelőssé. Az építtetők (beruházók) tehát – az új szabályozás értelmében – nemcsak az építési munkaterület biztonságáért tartoznak felelősséggel, hanem az építmények biztonságos használhatóságáért is azok teljes élettartama folyamán, különös tekintettel arra, hogy biztosítani kell az építmények karbantartásának, ellenőrzésének és esetleges javításának a biztonságát. Mivel a tetőkön végzett bármilyen ellenőrzési és karbantartási tevékenység többnyire magasból való zuhanás kockázatával jár, a hatályos jogszabályoknak megfelelően a tetőkre különböző kötélrögzítőket és kikötési berendezéseket szerelnek.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI AZ ILYEN KÖTÉLRÖGZÍTŐKET?

Bárkinek, aki a tetők ferde felületein vagy a lapos tetők veszélyes szélei közelében dolgozik, védenie kell magát a lezuhanás ellen. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy minden dolgozónak, aki a leesési él közelében tartózkodik (leesési élnek minősülhet akár a tető széle, akár egy olyan felülvilágító szegélye, amelyen át lehet zuhanni), rendelkeznie kell egyéni védőeszközökkel (a továbbiakban: EVE). Ezek többek között a testheveder és az energiaelnyelővel felszerelt összekötő kötél, mellyel a dolgozónak csatlakoznia kell a kikötési ponthoz vagy a hajlékony rögzített vezetékhez. A kikötési szemeket és berendezéseket úgy tervezik és telepítik a tetőre, hogy a legtöbb esetben egyáltalán ne tegyék lehetővé a szélen át történő zuhanást, így csak bizonyos esetekben – pl. az építmény külső sarkain és hasonló helyeken – vannak a dolgozók a magasból zuhanás veszélyének kitéve. Ilyen esetben a személy lezuhanásakor a kikötési pont, illetve berendezés megfogó rendszerként működik, amely a zuhanó dolgozót időben fogja meg, még mielőtt nekiütközne bármilyen alacsonyabban található szerkezetnek.

MILYEN KÖVETELMÉNYEKNEK TEGYENEK ELEGET AZ ILYEN BERENDEZÉSEK?

Mivel személyek biztonságáról és egészségéről van szó, a követelmények természetesen nagyon szigorúak. A kötélrögzítők ezért többnyire rozsdamentes acélból készülnek, ami kizárja a korróziót és a termék használhatatlanná válását a tervezett élettartama folyamán. A kötélrögzítőkkel szembeni követelményeket főleg a MSZ EN 795:2013 sz. szabvány írja elő, az egyéb EVE használatára pedig számos más szigorú szabvány az irányadó. A kikötési pontok és berendezések megbízható működésének előfeltétele a rendszeres felülvizsgálatuk is. Lényeges nemcsak maga a berendezés, hanem az aljzatszerkezettel való együtthatása is. Emiatt mindig igazolni kell, hogy az adott kikötési pontot helyesen telepítették a tetőre, és hogy a kikötési pont az adott célnak megfelelő mértékben ellenáll a tartó aljzatszerkezetből való kilazulásnak.

A KIKÖTŐSZEMEK HASZNÁLATA FERDE TETŐKÖN IS LEHETSÉGES ÉS CÉLSZERŰ?

Természetesen lehetséges ugyan, de a ferde tetőkön alkalmazott tetőfedő anyagok többségével való használatra más kikötési pontok alkalmasabbak. A hagyományos támasztórudas kikötőpont gyakran csak a tetőkibúvó mellett, a tetőgerincnél, illetve olyan helyeken fordul elő, ahol függőleges falszerkezetbe erősíthető be. A ferde tető tartószerkezetébe való beerősítése esetén általában bonyolult vagy legalábbis költséges a tetőfedő anyagon való áthaladásának a megmunkálása. Ilyen megoldások tervezésekor azonban figyelembe kell venni azt is, hogy a ferde tetőkön dolgozókat nemcsak a tető széléről való lezuhanás veszélye fenyegeti, hanem a tetőfelületen való lecsúszás veszélye is, amennyiben a tető lejtése 25 foknál nagyobb. A fentiekre való tekintettel a ferde tetőkön másképpen szokták a kikötési pontok elhelyezését tervezni.

AKKOR MILYEN KIKÖTÉSI PONTOKAT JAVASOLNAK A FERDE TETŐKÖN VALÓ HASZNÁLATRA?

Erre nincs egyértelmű, általános érvényű válasz, ugyanis ez mindenekelőtt a ferde tető burkolatának típusától, valamint a tartó-, illetve aljzatszerkezettől függ. Összerakott tetőburkolat esetén leggyakrabban a speciális alakú tetőhorgokat alkalmazzák. Ezeknél figyelembe kell venni azt, hogy egy tetőhorgot egyszerre több személynek kell-e majd használnia, milyen irányban fogják a horgot terhelni, valamint azt, hogy a tetőhorgokat gyakran a létrák felfüggesztésére is használni kell. Abban az esetben, ha egy ferde cseréptetőre is rozsdamentes kötelet kell telepíteni, a szarufákba oldalból beerősített támasztórudas kikötőszemeket javasolt használni. Lapos kiselemekből összerakott burkolatokhoz egyenes alakú tetőhorgok álnak rendelkezésre. És nem utolsósorban a fémlemez fedésű ferde tetőkön az állókorcokhoz erősített kötélrögzítőket alkalmazzák. Az utóbbi típusú kikötési pontok esetében figyelembe kell venni az alkalmazott fémlemez fajtáját is, hogy kizárjuk a korrózió kockázatát. A korcoltlemezekkel használható kötélrögzítők szemes és horgos kivitelezésben, valamint a rozsdamentes kötelek befogására alkalmas speciális rögzítőkkel ellátott kivitelezésben is kaphatók.

A ZUHANÁSGÁTLÓ RENDSZER KIKÖTŐSZEMEI EGYBEN AZ ALPINTECHNIKÁVAL VÉGZETT HOMLOKZAT-KARBANTARTÁS SORÁN IS HASZNÁLHATÓK KIKÖTÉSI PONTKÉNT?

Nem, erre sajnos a túlnyomó többségben nincs lehetőség, mert a kötélrögzítők legtöbb gyártója a használati utasításában egyértelműen kizárja a személyeknek vagy tárgyaknak a kikötési pontokra történő bármilyen felfüggesztését. Ennek az az oka, hogy a kizárólag magasból zuhanás elleni védelmet szolgáló kötélrögzítők többségét úgy méretezik, hogy egy személy lezuhanása esetén saját deformálódásukkal hozzájáruljanak az összekötő kötélen megfogott személyre ható erők elnyeléséhez. A piacon ugyanakkor olyan termékek is kaphatók, melyek lehetővé teszik a kettős használatot. Egyes kikötési pontokat tehát lehet úgy tervezni, hogy mindkét célra legyenek alkalmasak. Ehhez azonban masszív szerkezetű, speciális típusú kikötési pontokat kell kiválasztani, melyek nem deformálódnak az ilyenfajta megterhelés hatására. Ezen kikötési pontoknak a tetőn való elhelyezésekor viszont sok körülményt kell figyelembe venni, mivel velük szemben egyszerre több követelményt támasztanak. Arról, hogy a kötélrögzítőket hegymászók biztosítására is szándékoznak használni, mindenesetre előre kell tájékoztatni a rendszer tervezőjét!